Nội quy (và nội gián) ở một nhà trọ

Điều 1: Giữ vệ sinh chung (Không cần giữ vệ sinh riêng).

Điều 2: Hăy la to khi có đám cháy (Cấm không được cố t́nh la nhỏ hoặc không la để trả đũa chủ nhà trọ).

Điều 3: Không được uống rượu, nhậu nhẹt trong pḥng (Được uống bia ngoài pḥng, v́ chủ nhà là đại lư bia mà&#33.

Điều 4: Không được dẫn bạn gái về pḥng ngủ đêm (Chỉ được... thức qua đêm, hay nói chuyện suốt đêm ngoài hành lang).

Điều 5: Về muộn sau 22giờ30 hăy cứ tự nhiên t́m nơi qua đêm khác, cấm không được phá rào, chui rào... (Leo rào th́ không sao&#33.

(Lưu ư: Những ḍng chữ trong ngoặc là của sinh viên nhà ta "quẹt" thêm vào).