Đừng nghĩ rằng chỉ khi vo qun hng tử tế bạn mới được ăn một vi cốc ch ngon nh!

Ở chợ Nam Đồng bạn cũng c thể ăn ch m l ch rất ngon! Khi đi vo cổng chợ bạn đ thấy c vi qun ch ở đy, bạn c thể ngồi vo đấy để ăn ch, nhưng ch ở đy khng bn bằng cốc m l ch bt kia. Bạn c thể ăn ch bưởi, ch ng hay l ch khoai.. Ty bạn chọn mn cho mnh. Xong ti khẳng định l bạn sẽ khng phải hối hận khi đến đy ăn ch đu. V ch ở đy thật sự cũng rất ngon.

Bạn c thể tm đến chợ Nam Đồng, từ cy xằg Nam Đồng trn đường Nguyễn Lương BẰng, bạn đi thẳng vo đường Hồ Đắc Di v khoảng vi trăm mt bạn nhn sang phi tay phải sẽ c chợ đ l chợ Nam Đồng.